Mos Ene e suparat!

.

Mocht je nu geen woord Roemeens spreken, dan denk je vast: Mos Ene de wie en wat?

Het leuke nieuws hierachter is, dat Klaas Vaak is boos! ook in Roemenië verkrijgbaar is.

.

If you don’t speak a word of Romanian, you’re probably thinking: Mos Ene, who and what?
The great news behind this is that The angry sandman! is also available in Romania.

.

.

.


.

.

.